projektowanie

projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych i obiektów energetycznych

linie

budowa nowych linii napowietrznych wysokich napięć (110, 220 i 400 kV) oraz modernizacja i remont już istniejących

stacje

budowa, modernizacja oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu 400, 220, 110 i 15 kV

konstrukcje

produkcja wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych

rozdzielnice
i szafy

wykonanie kompletnych rozdzielnic potrzeb własnych i napięcia gwarantowanego

rozruch
i serwis

prace rozruchowe oraz kontrolno-pomiarowe na wybudowanych lub zmodernizowanych obiektach energetycznych

Stacje

W zakresie usług budowlano-montażowych stacji elektroenergetycznych oferujemy budowę, modernizację oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu 400, 220, 110 i 15 kV wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Inwestycje w zakresie stacji elektroenergetycznych realizujemy począwszy od fazy uzgodnień formalno-prawnych poprzez projektowanie, aż do uruchomienia i oddania do eksploatacji.

 

Podczas realizacji inwestycji korzystamy z najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowoczesnego sprzętu i aparatury, przestrzegając wszelkich norm obowiązujących w energetyce zawodowej oraz zgodnie z rygorystycznymi wymogami Klientów.

Zespół dysponuje doświadczoną kadrą inżynierów, brygadzistów i monterów, posiadających kwalifikacje uprawniające do instalacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, systemów sterowania i nadzoru, systemów ochrony technicznej itp.

Specjalizujemy się m.in. w montażu rozdzielnic WN (400, 220, 110 kV) w izolacji SF6. W ramach podnoszenia kwalifikacji nasi pracownicy uczestniczą w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych w kraju i poza jego granicami.

 

Wybrane realizacje

Świebodzice

Widziszewo

Włocławek azoty