Wezwanie osób uprawnionych do odbioru odszkodowania wraz z odsetkami za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24 położona w Kielcach przy ul.  Iglastej, przez zezwolenie PSE S.A na przeprowadzenie napowietrznej linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski złożonego do depozytu Sądu Rejonowego w Kielcach.