ELBUD WARSZAWA                                            

 

 

 

 

PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. i Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. Zwycięzca Polish Project Excellence Award 2019 w kategorii Projekty Inwestycyjne za projekt Budowa linii 400 kV Ełk Bis-Łomża.
czytaj więcej

 

PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm polskiego sektora budownictwa elektroenergetycznego. Już od 70-ciu lat cieszymy się uznaniem Klientów, dzięki najwyższej jakości i terminowej realizacji powierzonych prac. Uczestniczymy w budowie kluczowych obiektów energetycznych na terenie Polski oraz z sukcesem świadczymy usługi i dostarczamy nasze produkty na rynki zagraniczne. Najwyższy standard oferowanych przez nas usług gwarantuje wiedza, doświadczenie i  umiejętności pracowników firmy. Poprzez sprawnie funkcjonujący system zarządzania projektami efektywnie planujemy prace oraz optymalizujemy koszty realizacji inwestycji. Do każdego Klienta i powierzonego zlecenia podchodzimy indywidualnie, starannie dobierając zespół wykonawczy i sposób realizacji zadania. Nieustanny rozwój firmy opierający się na inwestycjach w nowoczesne technologie oraz zmianach w strukturach i organizacji pracy w obrębie Grupy Kapitałowej ELBUD Warszawa pozwala nam na elastyczne dostosowanie oferty do oczekiwań najbardziej wymagających Inwestorów.

Wykonujemy/Oferujemy szeroki zakres usług:

 • projektowanie, budowa, modernizacja i remonty napowietrznych oraz kablowych linii elektroenergetycznych wszystkich napięć
 • projektowanie, budowa, modernizacja i remonty stacji transformatorowo-rozdzielczych średnich, wysokich oraz najwyższych napięć
 • projektowanie i budowa budynków dla stacji oraz rozdzielni energetycznych
 • badania kontrolno-pomiarowe i usługi serwisowe dla stacji transformatorowo-rozdzielczych
 • pomiary uziemień
 • montaż linii światłowodowych oraz kablowych linii telekomunikacyjnych
 • realizacja obiektów energetycznych w systemie „pod klucz” i działania jako Generalny Wykonawca ww. inwestycji
 • produkcja kompletnych szaf kablowych, sterowniczych i przekaźnikowych dla rozdzielni 110 /400 kV
 • wymiana tradycyjnych linek odgromowych na linki z włóknami światłowodowymi
 • produkcja konstrukcji stalowych dla obiektów elektroenergetycznych, budownictwa przemysłowego i ogólnego
 • przygotowania lokalizacyjne i formalno-prawne dla obiektów energetycznych z wymaganymi uzgodnieniami oraz wywłaszczenia gruntów i prace geodezyjne
 • budowa masztów telekomunikacyjnych i wież obserwacyjnych
 • projektowanie i wykonawstwo przyłączy dla farm wiatrowych

Certyfikaty iso

projektowanie

projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych i obiektów energetycznych

linie

budowa nowych linii napowietrznych wysokich napięć (110, 220 i 400 kV) oraz modernizacja i remont już istniejących

stacje

budowa, modernizacja oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu 400, 220, 110 i 15 kV

konstrukcje

produkcja wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych

rozdzielnice
i szafy

wykonanie kompletnych rozdzielnic potrzeb własnych i napięcia gwarantowanego

rozruch
i serwis

prace rozruchowe oraz kontrolno-pomiarowe na wybudowanych lub zmodernizowanych obiektach energetycznych

Nasi inwestorzy