projektowanie

projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych i obiektów energetycznych

linie

budowa nowych linii napowietrznych wysokich napięć (110, 220 i 400 kV) oraz modernizacja i remont już istniejących

stacje

budowa, modernizacja oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu 400, 220, 110 i 15 kV

konstrukcje

produkcja wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych

rozdzielnice
i szafy

wykonanie kompletnych rozdzielnic potrzeb własnych i napięcia gwarantowanego

rozruch
i serwis

prace rozruchowe oraz kontrolno-pomiarowe na wybudowanych lub zmodernizowanych obiektach energetycznych

Linie

Zajmujemy się budową nowych linii napowietrznych wysokich napięć (110, 220 i 400 kV) oraz modernizacją i remontem już istniejących. Są to głównie linie jedno- i dwutorowe, a w przypadku linii 110 kV – także czterotorowe.
Prace prowadzone są przez doświadczone i wyspecjalizowane brygady montażowe, które są bardzo dobrze przygotowane do pracy na dużych wysokościach oraz w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych i posiadają ważne certyfikaty szkoleń odbytych u czołowych producentów kabli (ABB, Pfisterer, Telefonika).
Wykorzystujemy wysokiej jakości sprzęt specjalistyczny, techniczny i transportowy.
Zgodnie z obowiązującymi normami, realizowane przez nas linie kablowe wysokiego napięcia są liniami ekologicznymi.

W zakres prac wchodzą m.in.:

  • montaż na liniach linek odgromowych ze światłowodem
  • budowa i modernizacja elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu od 15 do 220 kV
  • montaż muf i głowic kablowych
  • budowa wież stalowych o wysokości od 25 do 90 metrów, wykorzystywanych do telefonii komórkowej, telekomunikacji lub jako obserwacyjne wieże leśne

Wybrane realizacje

Ełk – Łomża

Wrocław Pasikurowice