Ełk – Łomża

Jako Lider Konsorcjum w latach 2011-2015 wykonaliśmy w ramach niezwykle ważnego dla Krajowego Systemu Energetycznego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii 400kV Ełk – Łomża prace w niżej wymienionym zakresie:

  • budowa dwutorowej linii 400 kV ze światłowodem,
  • budowa tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych dla montażu fundamentów, słupów i przewodów fazowych oraz odgromowych,
  • budowa fundamentów pod konstrukcje wsporcze oraz wykonanie uziemień,
  • dostawa i montaż słupów typu E33 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
  • dostawa i montaż izolacji 400 kV
  • dostawa i montaż odstępników tłumiących,
  • dostawa i montaż oznakowania linii w tym elementów ostrzegawczych i identyfikacyjnych oraz oznakowania przeszkodowego,
  • wykonanie wycinki drzew i krzewów,
  • wprowadzenie linii do stacji SE 400 kV Łomża oraz SE 400/110 kV Ełk Bis,
  • uzyskanie warunków przebudowy obiektów krzyżowanych, realizację spraw formalno – prawnych, projektów technicznych przebudowy oraz wykonanie przebudowy na całej trasie projektowanej linii 400 kV Ełk – Łomża wszystkich obiektów kolidujących z linią.

Galeria zdjęć