projektowanie

projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych i obiektów energetycznych

linie

budowa nowych linii napowietrznych wysokich napięć (110, 220 i 400 kV) oraz modernizacja i remont już istniejących

stacje

budowa, modernizacja oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu 400, 220, 110 i 15 kV

konstrukcje

produkcja wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych

rozdzielnice
i szafy

wykonanie kompletnych rozdzielnic potrzeb własnych i napięcia gwarantowanego

rozruch
i serwis

prace rozruchowe oraz kontrolno-pomiarowe na wybudowanych lub zmodernizowanych obiektach energetycznych

Projektowanie

W Grupie Kapitałowej ELBUD Warszawa funkcjonuje biuro projektowe ELBUD-PROJEKT Warszawa zajmujące się projektowaniem i doradztwem technicznym w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych i obiektów energetycznych.

ELBUD-PROJEKT Warszawa powstał w wyniku przekształcenia pracowni projektowej funkcjonującej w strukturach ELBUD Warszawa w odrębną spółkę.

Zakres oferowanych usług obejmuje:

  • studia wykonalności linii
  • przygotowanie dokumentacji przetargowych
  • koncepcje projektowe
  • projekty budowlane i wykonawcze
  • dokumentacje powykonawcze
  • czynności formalno-prawne związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę
  • koreferaty projektów
  • analizy techniczne

Wieloletnia współpraca ELBUD-PROJEKT z BSiPE ENERGOPROJEKT-POZNAŃ oraz Instytutem Techniki Budowlanej i Instytutem Energetyki w Warszawie zaowocowała m.in. opracowaniem pierwszego w historii ELBUD Warszawa projektu budowlano – wykonawczego linii 400 kV Tarnów – Krosno Iskrzynia.

Oferowane rozwiązania z zakresu robót elektroenergetycznych i budowlanych wykorzystują najnowocześniejsze technologie i uwzględniają wszelkie wymogi w zakresie ekologii.

Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt komputerowy i najnowsze oprogramowanie
oraz dysponuje odpowiednim zapleczem umożliwiając tym samym realizację dowolnych projektów zgodnie z wymaganiami Klienta.

Wybrane realizacje

Projektowanie – realizacje