Projektowanie – realizacje

W Grupie Kapitałowej ELBUD Warszawa funkcjonuje biuro projektowe ELBUD-PROJEKT Warszawa zajmujące się projektowaniem i doradztwem technicznym w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych i obiektów energetycznych.

Przykłady projektów wykonanych przez ELBUD-PROJEKT Warszawa:

 • dokumentacja projektowa oraz obsługa prawna linii napowietrznej 400 kV relacji Tarnów – Krosno Iskrzynia,
 • koncepcja, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy odbudowy linii 110 kV Tarnów – Olszyny na terenach osuwiskowych,
 • usunięcie zagrożeń osuwiskami stanowisk słupowych na 7 stanowiskach linii 110 kV w rejonie Tarnowa,
 • dokumentacja projektowa części konstrukcyjnej linii 400 kV Wrocław  – Pasikurowice,
 • dokumentacja projektowa linii 400 kV Ełk  – Łomża,
 • dokumentacja projektowa linii 220 kV Kielce Piaski – Radkowice,
 • projekty linii kablowych 110 kV na terenie Warszawy, m.in.: RPZ Wschodnia, RPZ Grochów, RPZ Bemowo, RPZ Koło, RPZ Powiśle,
 • RPZ Sielce, RPZ Powiśle, RPZ Stadion, RPZ Wschodnia,
 • budowy napowietrznych linii przesyłowych 2×400 kV Żydowo – nowa stacja Gdańsk oraz Żydowo – Słupsk wraz z powiązaniami z KSP,
 • dokumentacja projektowa linii napowietrznych 110 kV Siekierki – Sielce w Warszawie,
 • studium wykonalności linii 110 kV Żerań – Białołęka, Kawęczyn – Płudy,
 • projekty stacji elektroenergetycznych 110/15 kV m.in.: RPZ Tłuszcz, RPZ Rębielice Królewskie, RPZ Wilanów (Warszawa), RPZ Stadion (Warszawa), GPZ Piaseczno,
 • projekt budynku stacji 110/15 kV RPZ Wilanów,
 • projekt wykonawczy modernizacji pól linii 220 kV w stacji 220/110 kV Ostrołęka,
 • projekty budowlane, wykonawcze i dokumentacja prawna stacji 110/15 kV Błonie 2, Nadarzyn, Warlubie,Zielomyśl,
 • generalny projektant rozbudowy i modernizacji stacji 440/220/110 kV Świebodzice.

Galeria zdjęć