Kontakt

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa,
tel.: (+48 22) 591 53 00
e-mail: office@elbud.waw.pl

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000034348
Kapitał zakładowy: 3 500 000 zł
NIP: 522-010-07-46
Regon: 010007365

Wydział Zarządzania Projektami

Marcin Malecki
kom.:  (+48 22) 591 53 00
e-mail: m.malecki@elbud.waw.pl

Wydział Kontroli
Technicznej i Serwisu

Michał Gawęda
tel.: +48 22 591 53 65
e-mail: m.gaweda@elbud.waw.pl
e-mail: rozruch@elbud.waw.pl

Wydział Produkcji
Urządzeń Sterowania i Automatyki

Ireneusz Rożek
tel.: (+48 22) 591 52 20
e-mail: i.rozek@elbud.waw.pl

Wydział Zarządzania
Infrastrukturą Spółki

Andrzej Rak
tel.: +48 22 591 54 39
e-mail: a.rak@elbud.waw.pl

Wydział Produkcji
Konstrukcji Stalowych

Kamil Nowakowski
tel.: (+48) 510-385-357
e-mail: k.nowakowski@elbud.waw.pl

ELBUD PROJEKT Sp. z o.o.
Projekty Liniowe (napowietrzne i kablowe)

Wojciech Lubelski
tel.: (+48 22) 591 54 28
e-mail: w.lubelski@elbud.waw.pl

Wydział Marketingu

Michał Borecki
tel.: (+48 22) 591 53 52

ELBUD PROJEKT Sp. z o.o.
Projekty Stacyjne

Tomasz Lis
tel.: (+48 22) 591 54 19
e-mail: t.lis@elbud.waw.pl

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Młynarczyk
Adres e-mail inspektorochronydanych@elbud.waw.pl

Jerzy Wierzchowski

Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Paweł Wierzchowski

Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Produkcji

Wiesław Bajdek

Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Marketingu