Kontakt

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa
tel.: (+48 22) 591 53 00
e-mail: office@elbud.waw.pl

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000034348
Kapitał zakładowy: 3 500 000 zł
NIP: 522-010-07-46
Regon: 010007365

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Marcin Małecki
tel.:  (+48 22) 591 53 00
e-mail: m.malecki@elbud.waw.pl

WYDZIAŁ KONTROLI TECHNICZNEJ I SERWISU
Tomasz Kosiński
tel.: +48 22 591 53 65
e-mail: t.kosinski@elbud.waw.pl
e-mail: rozruch@elbud.waw.pl

WYDZIAŁ PRODUKCJI URZĄDZEŃ STEROWANIA I AUTOMATYKI
Ireneusz Rożek
tel.: (+48 22) 591 52 20
e-mail: i.rozek@elbud.waw.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ SPÓŁKI
Andrzej Rak
tel.: +48 22 591 54 39
e-mail: a.rak@elbud.waw.pl

WYDZIAŁ PRODUKCJI  KONSTRUKCJI STALOWYCH
Kamil Nowakowski
tel.: (+48) 510-385-357
e-mail: k.nowakowski@elbud.waw.pl

ELBUD PROJEKT SP. Z O.O.
PROJEKTY LINIOWE (NAPOWIETRZNE I KABLOWE)
Wojciech Lubelski
tel.: (+48 22) 591 54 28
e-mail:  w.lubelski@elbud.waw.pl

WYDZIAŁ MARKETINGU
e-mail: oferty@elbud.waw.pl

ELBUD PROJEKT SP.  Z O.O.
PROJEKTY STACYJNE
Radosław Rosiak
tel.: (+48 22) 591 53 88
e-mail: r.rosiak@elbud.waw.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Tomasz Młynarczyk
e-mail: inspektorochronydanych@elbud.waw.pl

Jerzy Wierzchowski
Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Paweł Wierzchowski
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Produkcji

Wiesław Bajdek
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Marketingu