Kariera

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa
tel.: (+48 22) 591 53 00
e-mail: office@elbud.waw.pl

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000034348
Kapitał zakładowy: 3 500 000 zł
NIP: 522-010-07-46
Regon: 010007365

Aktualne oferty

Specjalista ds. kosztorysów w wydziale marketingu
pobierz ofertę w formacie PDF

Aplikuj

Elektromonter linii napowietrznych
pobierz ofertę w formacie PDF

Aplikuj

Asystent Projektanta linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN
pobierz ofertę w formacie PDF

Aplikuj

Kierownik Budowy/Robót w branży konstrukcyjno-budowlanej
pobierz ofertę w formacie PDF

Aplikuj

Kierownik Budowy/Robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
pobierz ofertę w formacie PDF

Aplikuj

Inżynier Budowy w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
pobierz ofertę w formacie PDF

Aplikuj

Inżynier Rozruchu / Kontrolno – Pomiarowego / Specjalisty ds. Zabezpieczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych/ pobierz ofertę w formacie PDF

Aplikuj