Career

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa
tel.: (+48 22) 591 53 00
fax: (+48 22) 846 18 17
e-mail: office@elbud.waw.pl

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000034348
Kapitał zakładowy: 3 500 000 zł
NIP: 522-010-07-46
Regon: 010007365

Current offers

Elektromonter linii napowietrznych
pobierz ofertę w formacie PDF

Aplikuj

Asystent Projektanta linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN
pobierz ofertę w formacie PDF

Aplikuj

INŻYNIER DS. KONTROLNO-POMIAROWYCH
pobierz ofertę w formacie PDF

Aplikuj