projektowanie

projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych i obiektów energetycznych

linie

budowa nowych linii napowietrznych wysokich napięć (110, 220 i 400 kV) oraz modernizacja i remont już istniejących

stacje

budowa, modernizacja oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu 400, 220, 110 i 15 kV

konstrukcje

produkcja wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych

rozdzielnice
i szafy

wykonanie kompletnych rozdzielnic potrzeb własnych i napięcia gwarantowanego

rozruch
i serwis

prace rozruchowe oraz kontrolno-pomiarowe na wybudowanych lub zmodernizowanych obiektach energetycznych

Rozdzielnice i szafy

Wykonujemy kompletne rozdzielnice potrzeb własnych i napięcia gwarantowanego dla energetyki zawodowej, napowietrzne szafy kablowe, szafy sterowania i zabezpieczeń, szafy pomiaru energii, skrzynkowe rozdzielnice oraz układy automatyki i sterowania. W ramach realizacji powierzonych prac oferujemy:

  • wszechstronne doradztwo oraz realizację projektów technicznych,
  • montaż zamówionych szaf i rozdzielnic u Klienta,
  • badanie pomontażowe i uruchomienie.

Wykorzystując własne lub powierzone projekty, produkujemy najwyższej jakości obudowy szafowe, konstrukcje stalowe i aluminiowe,  wyposażone w aparaturę, osprzęt i obwody wtórne w pełni dostosowane do wymagań Klientów. Nasze produkty posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Instytut EnergetykiInstytut Badawczy w Warszawie. Wydane deklaracje zgodności odpowiadają stosownym normom elektrycznym i energetycznym i dyrektywom Unii Europejskiej.

Wybrane realizacje

Rozdzielnice i szafy – realizacje