projektowanie

projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych i obiektów energetycznych

linie

budowa nowych linii napowietrznych wysokich napięć (110, 220 i 400 kV) oraz modernizacja i remont już istniejących

stacje

budowa, modernizacja oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu 400, 220, 110 i 15 kV

konstrukcje

produkcja wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych

rozdzielnice
i szafy

wykonanie kompletnych rozdzielnic potrzeb własnych i napięcia gwarantowanego

rozruch
i serwis

prace rozruchowe oraz kontrolno-pomiarowe na wybudowanych lub zmodernizowanych obiektach energetycznych

Rozruch i serwis

ELBUD Warszawa posiada wyspecjalizowaną grupę kontroli technicznej i serwisu, która zajmuje się prowadzeniem prac rozruchowych oraz kontrolno-pomiarowych na wybudowanych lub zmodernizowanych obiektach energetycznych.

Oferujemy:

  • badania pomontażowe stacji elektroenergetycznych NN, WN, SN, nN
  • badania kontrolno-pomiarowe stacji elektroenergetycznych NN, WN, SN, nN
  • konfiguracja oraz sprawdzenia EAZ
  • pomiary termowizyjne obiektów elektroenergetycznych
  • kompleksowe badania przekładników prądowych
  • spawanie oraz pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (OPGW)
  • opracowanie instrukcji eksploatacji
  • ekspertyzy specjalistyczne
  • wykonywanie prób napięciowych kabli o izolacji do 30 kV za pomocą napięcia wolnozmiennego 0,1 Hz o kształcie fali cosinus-kwadrat
  • wykonywanie lokalizacji tras kabli oraz punktowej lokalizacji doziemień powłok kabli

Wybrane realizacje

Rozruch i serwis – realizacje