projektowanie

projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych i obiektów energetycznych

linie

budowa nowych linii napowietrznych wysokich napięć (110, 220 i 400 kV) oraz modernizacja i remont już istniejących

stacje

budowa, modernizacja oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu 400, 220, 110 i 15 kV

konstrukcje

produkcja wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych

rozdzielnice
i szafy

wykonanie kompletnych rozdzielnic potrzeb własnych i napięcia gwarantowanego

rozruch
i serwis

prace rozruchowe oraz kontrolno-pomiarowe na wybudowanych lub zmodernizowanych obiektach energetycznych

Konstrukcje

Produkujemy wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe, m.in.:

  • kratowe słupy energetyczne linii napowietrznych
  • konstrukcje pod aparaturę dla stacji i rozdzielni
  • hale stalowe, hangary, wiaty
  • maszty telekomunikacyjne GSM
  • wieże obserwacyjne
  • elementy dla budownictwa ogólnego i przemysłowego (pomosty, bramy, ogrodzenia)

Ponadto oferujemy:

  • usługi cięcia mechanicznego oraz gazowego blach i profili stalowych
  • przygotowanie utwardzonych placów do składowania gotowych elementów
  • przygotowanie placów manewrowych do próbnego montażu nowych rodzajów konstrukcji

Prace realizujemy w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Klienta, jak i na bazie własnych projektów.
Na potrzeby realizowanych budów produkujemy jako zaplecze kontenery mieszkalne, sanitarne oraz narzędziowe. Wykonujemy je wg indywidualnych zamówień, w dowolnej konfiguracji (jako pojedyncze lub jako połączone segmenty), o różnym wykończeniu (panele ścienne, płyta meblowa, płyta warstwowa) i kolorystyce.
Wszystkie nasze wyroby są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe z malowaniem typu ?DUPLEX? i dostarczane do Klienta wg ustalonych procedur pakowania i transportu.
Najwyższą jakość usług oraz wyrobów zapewniają nowoczesne hale produkcyjne, maszyny i urządzenia, zaawansowana technologia i wykwalifikowana załoga oraz sprawna organizacja pracy.

Wybrane realizacje

Konstrukcje – realizacje