Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?RODO?), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem podanych danych osobowych jest ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 264, 02-210 Warszawa. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: inspektorochronydanych@elbud.waw.pl .
2. Pani/Pana dane osobowe służą do zapewnienia kontaktów biznesowych, realizacji wspólnych projektów biznesowych wynikających m.in. z zawartych umów, wzajemnych rozliczeń, złożonych zapytań i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przez ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o.., o których mowa powyżej.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Ma Pan/Pani też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.