Wrocław Pasikurowice

Wykonaliśmy budowę linii 400 + 2 x 110kV Pasikurowice – Wrocław wraz z rozbudową stacji 400/110kV Pasikurowice o pole liniowe 400kV i centralny rejestrator zakłóceń, w tym m. in.:

  • budowę fundamentów palowych, projektowanych dla każdego stanowiska indywidualnie,
  • montaż słupów rurowych,
  • montaż słupów kratowych,
  • montaż łańcuchów izolatorowych,
  • montaż przewodów fazowych,
  • montaż przewodów odgromowych,
  • wykonanie wszystkich koniecznych prac w obwodach wtórnych, pierwotnych, telekomunikacji, SSIN związanych z budową pola 400kV wraz z budową centralnego rejestratora zakłóceń w stacji 400/110kV Pasikurowice.
  • Łączna długość wybudowanej linii wyniosła ~ 48 km (121 słupów).

Galeria zdjęć