Widziszewo

W okresie od 2011 do 2014 r wykonaliśmy w systemie „pod klucz” budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15kV Widziszewo w układzie H5 wraz z napowietrzno – kablową linią zasilającą 110kV.

Zakres prac obejmował prace projektowe, roboty budowlane i montażowe oraz rozruch i uruchomienie obiektu w tym:

  • wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i powykonawczego stacji 110/15kV wraz z uzgodnieniami i wymaganymi prawem pozwoleniami,
  • wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i powykonawczego od pola liniowego w SE 110/15kV Widziszewo do stanowiska słupa rozgałęźnego w istniejącej linii 110kV,
  • budowę dwutorowej napowietrzno – kablowej linii zasilającej 110kV długości 0,9 km ( w tym odcinek kablowy o długości trasy 120 m oraz odcinek napowietrzny na słupach kratowych długości 0,78 km),
  • budowę linii kablowej 15kV długości 1,1 km od SE Widziszewo do podstacji PKP,
  • wprowadzenie linii 110kV i kabla światłowodowego,
  • budowę napowietrznej 5-polowej rozdzielni 110kV,
  • budowę budynku stacyjnego, mieszczącego dwusekcyjną rozdzielnię 15kV z nastawnią 110kV i 15kV wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i instalacjami,
  • wykonanie obwodów wtórnych 110kV i 15kV na potrzeby EAZ oraz telemechaniki stacyjnej,
  • budowę 16-to polowej dwusekcyjnej R-15 Kv wnętrzowej typ D17-P.

Galeria zdjęć