Włocławek Azoty

Jako Generalny Wykonawca wykonaliśmy zadanie pod nazwą: ” Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Włocławek Azoty” dla umożliwienia wyprowadzenia do KSE energii elektrycznej z bloku o mocy 460 MW Elektrowni PKN Orlen S.A.

Zakres prac obejmował między innymi:

 • wykonanie badań geotechnicznych na terenie rozdzielni 220 kV,
 • prowadzenie uzgodnień formalno-prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji,
 • opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • opracowanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z Zamawiającym,
 • zakup i dostawę niezbędnych do wybudowania stacji urządzeń, aparatury i materiałów,
 • rozbudowę rozdzielni 220 kV i modernizację pól 110 kV autotransformatorów,
 • opracowanie i prowadzenie w całym okresie realizacji zadnia programu komunikacji społecznej,
 • badania i testy zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji,
 • prace pomiarowo kontrolne i rozruchowe stacji,
 • wykonanie badań powykonawczych oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • opracowanie instrukcji eksploatacji stacji w zakresie własności PSE S.A. oraz dla pozostałej części stacji w zakresie wynikającym z realizacji inwestycji,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Galeria zdjęć