Świebodzice

W okresie od 2010 r. do 2015 r. zrealizowaliśmy kompleksowe prace związane z zadaniem pod nazwą: ” Rozbudowa stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV „, które polegały na:

 • wykupie gruntów pod budowę rozdzielni 400 kV,
 • opracowaniu projektów budowlanych i pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla: rozbudowy stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV, budowy odcinka linii 220 kV Świebodzice – Ząbkowice – wariant kablowy,
 • opracowaniu dokumentacji formalno – prawnej jw.,
 • opracowaniu projektów wykonawczych jw. oraz dla modernizacji rozdzielni 220 kV,
 • budowie odcinka linii 220 kV Świebodzice – Ząbkowice,
 • rozbiórce odcinka istniejącej linii 220 kV Świebodzice – Ząbkowice wraz z opracowaniem projektu budowlanego rozbiórki i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę linii,
 • budowie linii 220 kV pomiędzy AT-3 a rozdzielnią 220 kV wraz z ruchem próbnym, badaniami odbiorczymi,
 • przygotowaniu terenu dla budowy rozdzielni 400 kV w tym wycinka drzew i krzewów oraz przebudowa rowu melioracyjnego,
 • wykonaniu pomiarów geodezyjnych i robót ziemnych,
 • montażu obwodów pierwotnych i podstawowych technologicznych urządzeń dla rozdzielni 400 kV,
 • wykonaniu oświetlenia zewnętrznego i SOT,
 • zagospodarowaniu terenu stacji,
 • modernizacji rozdzielni 220 kV,
 • pozyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie stacji 400/220/110 kV,
 • wykonaniu dokumentacji powykonawczej,
 • wykonaniu prac kontrolno-pomiarowe i uruchomieniowe.

Galeria zdjęć