Rydzyna

W  okresie 2019 – 2021 zrealizowaliśmy prace związane z zadaniem „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Rydzyna”.

Zakres prac obejmował:

 • Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę, dokumentacji wykonawczej i powykonawczej budowanego obiektu.
 • Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji.
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • Budowę nowego budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi.
 • Budowa rozdzielni 110 kV ( 2 pola liniowe, pole sprzęgła 110 kV) – obwody pierwotne i wtórne.
 • Budowę układu pomiaru energii wraz z uruchomieniem transmisji do Enea Operator o. Poznań.
 • Budowę potrzeb własnych napięcia 230/400 VAC, 220 V DC i gwarantowanego 230,48 V.
 • Montaż baterii 220VDC.
 • Zabudowę nowego sterownika obiektowego stacji wraz z stanowiskiem lokalnym i niezbędnymi testami.
 • Uruchomienie łącza inżynierskiego całego obiektu.
 • Budowa nowego systemu łączności SDH i IP.
 • Wykonanie Systemu Ochrony obiektu (p.poż, CCTV, SSWiN i kontrola dostępu).
 • Prace kontrolno – pomiarowe i rozruchy pól 110 kV wraz z testami do telemechaniki.
 • Budowę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Ogrodzenie terenu stacji.
 • Budowę dróg na terenie rozdzielni stacyjnej 110 kV.

Galeria zdjęć