Pelplin

W okresie od 2014 r. do 2021 r. zrealizowaliśmy kompleksowe prace związane z zadaniem pod nazwą: ” Budowa stacji 400/(220)/110 kV Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kV w SE Pelplin”, które polegały na:

 • opracowaniu projektów budowlanych oraz wykonawczych,
 • pozyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • niwelacji terenu pod budowę stacji,
 • budowie rozdzielni 400 kV,
 • budowie rozdzielni 110 kV,
 • przebudowie odcinka linii 220 kV,
 • budowie budynku technologicznego, budynku hydroforni i zbiornika p.poż., budynku agregatu prądotwórczego,
 • budowie stanowiska autotransformatora AT4  w gabarycie 400/110 kV 450 MVA oraz stanowiska autotransformatora AT2 w gabarycie 400/110 kV 450 MVA,
 • montażu autotransformatora  220/110 kV 160 MVA,
 • pozyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie stacji,
 • wykonaniu dokumentacji powykonawczej,
 • wykonaniu prac kontrolno-pomiarowych i uruchomieniowych.

Galeria zdjęć