Kierownik Budowy / Kierownik Robót w branży konstrukcyjno – budowlanej

Obowiązki

 • Praca na budowie linii i stacji elektroenergetycznych Wysokich Napięć.
 • Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej Kierownika Budowy/ Kierownika Robót w branży konstrukcyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie budowy.
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, usługodawców i firm podwykonawczych na terenie budowy zgodnie z zasadami panującymi w Organizacji i ustalonym systemem jakości.
 • Nadzór i kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną, przepisami odrębnymi, wymaganiami Inwestora/Zamawiającego, normami oraz budżetem i harmonogramem realizacji budowy.
 • Szczegółowe ustalanie harmonogramu wykonywania poszczególnych robót i dostaw materiałów na teren budowy, raportowanie wykonywanych zadań, nadzór nad terminową realizacją zamówień, planowanie kosztów realizacji budowy i bieżąca kontrola nad nimi.
 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy, a także opracowanie i przygotowanie do przekazania dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymaganiami Inwestora/Zamawiającego dla zakresu realizowanych prac na terenie budowy.
 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami Inwestora/Zamawiającego, nadzorem projektowym, przedstawicielami podwykonawców i organami nadzoru administracji publicznej.
 • Pozyskiwanie usługodawców i podwykonawców robót dla realizowanych budów.
 • Udział w opracowaniu harmonogramów, budżetów, ofert, zleceń i umów.

 Wymagania

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie.
 • Wykształcenie wyższe techniczne budowlane.
 • 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji jako kierownik Budowy/Kierownik Robót budowlanych na obiektach infrastruktury elektroenergetycznej/przesyłowej lub obiektach przemysłowych.
 • Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu przepisów i wymogów BHP na budowie.
 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski, prawo jazdy kat. B.
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość programów kosztorysowych oraz programów typu CAD.
 • Znajomość języka angielskiego – jako dodatkowy atut.
 • Ukończone kursy lub studia w zakresie zarządzania projektami – jako dodatkowy atut.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego, awansu i podnoszenie kwalifikacji.
 • Czynny udział w realizacji budów, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego energii elektrycznej stanowiącego o bezpieczeństwie energetycznym kraju.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Niezbędne narzędzia do pracy.
 • Program benefitów (program pożyczek pracowniczych, partycypacje w kosztach związanych z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, partycypacja w kosztach studiów zaocznych lub podyplomowych, karty Multisport).

Formularz aplikacyjny