Inżynier Budowy w branży elektrycznej

Obowiązki

 • Praca na budowach Stacji i Linii Elektroenergetycznych Wysokich Napięć.
 • Udział w działaniach merytorycznych, koordynacyjnych i organizacyjnych prowadzonych przez Kierownika Budowy/Robót, Kierownika Projektu Realizacji Inwestycji.
 • Nadzorowanie w zakresie terminowości i jakości wykonywania prac podległych pracowników, usługodawców i firm podwykonawczych na terenie budowy zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami panującymi w Organizacji i ustalonym systemem jakości.
 • Analiza dokumentacji technicznej pod kątem jej kompletności i wprowadzania rozwiązań zamiennych, bieżące utrzymywanie i kompletowanie dokumentacji technicznej budowy.
 • Nadzór nad czasem pracy pracowników brygad monterskich, terminowością dostaw materiałów i harmonogramami prac podwykonawców.
 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy, a także opracowywanie i przygotowanie do przekazania dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymaganiami Inwestora/Zamawiającego dla zakresu realizowanych prac na terenie budowy.
 • Udział w opracowaniu harmonogramów, budżetów, raportów, dokumentacji pomontażowej i innych dokumentów niezbędnych w toku realizacji robót budowlanych.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym/elektroenergetycznym.
 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski, prawo jazdy kat. B.
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja czasu pracy.
 • Znajomość pakietu MS Office oraz programów typu CAD.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Budowy przy budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej/przesyłowej lub obiektach przemysłowych.
 • Znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego, awansu i podnoszenie kwalifikacji.
 • Czynny udział w realizacji budów, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego energii elektrycznej stanowiącego o bezpieczeństwie energetycznym kraju.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Niezbędne narzędzia do pracy.
 • Program benefitów (ubezpieczenie grupowe, program pożyczek pracowniczych, szkolenia, możliwość dofinansowania kart Multisport, posiłki profilaktyczne, talony na święta Bożego Narodzenia, świąteczne paczki dla dzieci, program rekomendacji pracowników „BONUS ZA POLECENIE”, parking dla pracowników).

Formularz aplikacyjny