Elbud Warszawa

 PILNA INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW PBE ELBUD WARSZAWA  SP. Z O.O. i ELBUD – PROJEKT WARSZAWA SP. Z O.O.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Informujemy, iż doszło do włamania do systemu informatycznego w firmie PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. W związku z powyższym doszło do nieuprawnionego dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w szczególności danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych kontaktowych oraz nr rachunku bankowego.  Jakie są zagrożenia?Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane do prób kradzieży Pani/Pana tożsamości  lub dostarczania wiadomości sms lub e-mail, na które nie wyraziła Pani/Pan zgody.Co należy robić ?W przypadku otrzymywania wiadomości sms i e-mail, które mogą budzić podejrzenia, proszę nie otwierać podanego tam linku.Jakie podjęliśmy kroki?Nieuprawniony dostęp został niezwłocznie wykryty i zablokowany. Zawiadomiliśmy o nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do danych Urząd Ochrony Danych Osobowych i złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Planujemy wprowadzenie procedur i dodatkowych środków bezpieczeństwa, które zminimalizują ryzyko wystąpienia podobnego incydentu w przyszłości.

W razie pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel.: 22-591-53-32,e-mail: inspektorochronydanych@elbud.waw.pl.

 

Wykonujemy/Oferujemy szeroki zakres usług:

 • projektowanie, budowa, modernizacja i remonty napowietrznych oraz kablowych linii elektroenergetycznych wszystkich napięć
 • projektowanie, budowa, modernizacja i remonty stacji transformatorowo-rozdzielczych średnich, wysokich oraz najwyższych napięć
 • projektowanie i budowa budynków dla stacji oraz rozdzielni energetycznych
 • badania kontrolno-pomiarowe i usługi serwisowe dla stacji transformatorowo-rozdzielczych
 • pomiary uziemień
 • montaż linii światłowodowych oraz kablowych linii telekomunikacyjnych
 • realizacja obiektów energetycznych w systemie ?pod klucz? i działania jako Generalny Wykonawca ww. inwestycji
 • produkcja kompletnych szaf kablowych, sterowniczych i przekaźnikowych dla rozdzielni 110 ? 400 kV
 • wymiana tradycyjnych linek odgromowych na linki z włóknami światłowodowymi
 • produkcja konstrukcji stalowych dla obiektów elektroenergetycznych, budownictwa przemysłowego i ogólnego
 • przygotowania lokalizacyjne i formalno-prawne dla obiektów energetycznych z wymaganymi uzgodnieniami oraz wywłaszczenia gruntów i prace geodezyjne
 • budowa masztów telekomunikacyjnych i wież obserwacyjnych
 • projektowanie i wykonawstwo przyłączy dla farm wiatrowych

Certyfikaty iso

projektowanie

projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji, obiektów kubaturowych i obiektów energetycznych

linie

budowa nowych linii napowietrznych wysokich napięć (110, 220 i 400 kV) oraz modernizacja i remont już istniejących

stacje

budowa, modernizacja oraz remonty stacji elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych o napięciu 400, 220, 110 i 15 kV

konstrukcje

produkcja wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych

rozdzielnice
i szafy

wykonanie kompletnych rozdzielnic potrzeb własnych i napięcia gwarantowanego

rozruch
i serwis

prace rozruchowe oraz kontrolno-pomiarowe na wybudowanych lub zmodernizowanych obiektach energetycznych

Nasi inwestorzy