Kariera

Inżynier Budowy w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Obowiązki

 • Praca na budowie Linii i Stacji Elektroenergetycznych Wysokich Napięć.
 • Udział w działaniach merytorycznych, koordynacyjnych i organizacyjnych prowadzonych przez Kierownika Budowy/Robót, Kierownika Projektu Realizacji Inwestycji.
 • Nadzorowanie w zakresie terminowości i jakości wykonywania prac podległych pracowników, usługodawców i firm podwykonawczych na terenie budowy zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami panującymi w Organizacji i ustalonym systemem jakości.
 • Analiza dokumentacji technicznej pod kątem jej kompletności i wprowadzania rozwiązań zamiennych, bieżące utrzymywanie i kompletowanie dokumentacji technicznej budowy.
 • Nadzór nad czasem pracy pracowników, terminowością dostaw materiałów i harmonogramami prac podwykonawców.
 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy, a także opracowywanie i przygotowanie do przekazania dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymaganiami Inwestora/Zamawiającego dla zakresu realizowanych prac na terenie budowy.
 • Udział w opracowaniu harmonogramów, budżetów, raportów, dokumentacji pomontażowej i innych dokumentów niezbędnych w toku realizacji robót budowlanych.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym/elektroenergetycznym.
 • Mile widziane doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Budowy przy budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej/przesyłowej lub obiektach przemysłowych.
 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski, prawo jazdy kat. B.
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office oraz programów typu CAD.
 • Znajomość języka angielskiego – jako dodatkowy atut.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego, awansu i podnoszenie kwalifikacji.
 • Czynny udział w realizacji budów, które stanowią część rozwoju systemu przesyłowego energii elektrycznej stanowiącego o bezpieczeństwie energetycznym kraju.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Niezbędne narzędzia do pracy.
 • Program benefitów ( program pożyczek pracowniczych, partycypacje w kosztach związanych z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, partycypacja w kosztach studiów zaocznych lub podyplomowych, karty Multisport).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w naszej firmie prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych za pomocą poniższego formularza aplikacyjnego  lub na adres: rekrutacja@elbud.waw.pl z podaniem nazwy stanowiska w tytule e-maila.