Kontakt

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

Al. Krakowska 264
02-210 Warszawa,
tel.: (+48 22) 591 53 00
fax: (+48 22) 846 18 17
e-mail: office@elbud.waw.pl

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000034348
Kapitał zakładowy: 3 500 000 zł
NIP: 522-010-07-46
Regon: 010007365

Wydział Zarządzania Projektami
Usługi Budowlano-Montażowe Stacji

Marcin Malecki
kom.:  (+48 22) 591 53 00
e-mail: m.malecki@elbud.waw.pl

Wydział Zarządzania Projektami
Usługi Budowlano-Montażowe Linii

Mirosław Kujawiński
tel.: (+48 22) 591 53 48
e-mail: m.kujawinski@elbud.waw.pl

Wydział Produkcji
Urządzeń Sterowania i Automatyki

Ireneusz Rożek
tel.: (+48 22) 591 52 20
e-mail: i.rozek@elbud.waw.pl

Wydział Kontroli
Technicznej i Serwisu

Michał Gawęda

tel.: +48 22 591 53 65
e-mail: m.gaweda@elbud.waw.pl
e-mail: rozruch@elbud.waw.pl

Wydział Produkcji
Konstrukcji Stalowych

Krzysztof Kultys
tel.: (+48) 48 614 11 91
e-mail: k.kultys@elbud.waw.pl

Wydział Zarządzania
Infrastrukturą Spółki

Marek Guzewicz
tel.: +48 22 591 52 07
e-mail: m.guzewicz@elbud.waw.pl

Wydział Marketingu

Michał Borecki
tel.: (+48 22) 591 53 52

Elbud Projekt sp. z o.o.
Projekty Liniowe (napowietrzne i kablowe)

Wojciech Lubelski
tel.: (+48 22) 591 54 28
e-mail: w.lubelski@elbud.waw.pl

ELBUD PROJEKT SP. Z O.O.
Projekty Stacyjne

Tomasz Makulski
tel.: (+48 22) 591 53 23
e-mail: t.makulski@elbud.waw.pl

Jerzy Wierzchowski

Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Paweł Wierzchowski

Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Produkcji

Wiesław Bajdek

Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Marketingu